Bliksembeveiliging

Directe en indirecte blikseminslag
Er zijn twee manieren waarop uw gebouw of object getroffen kan worden door de bliksem. Dit kan door directe of indirecte blikseminslag.
Bij directe blikseminslag wordt uw gebouw of object direct getroffen door de bliksem. Bij gebouwen in open gebieden is de kans groter dan bij gebouwen in bebouwd gebied en hoge gebouwen lopen meer kans op inslag dan lage gebouwen.
Bij indirecte blikseminslag wordt een ander gebouw of object in de omgeving getroffen door de bliksem. De ingeslagen bliksem zorgt dan voor een hoge piek in het stroomnetwerk. Via verschillende kabels en leidingen kan deze zgn overspanning ook bij u terechtkomen.


Waarom is bliksembeveiliging belangrijk?
Bij een directe blikseminslag in een gebouw kan er brand en/of schade ontstaan, bijvoorbeeld een scheur in de wand, een kapotte schoorsteen of een zwartgeblakerde muur. Daarnaast kan door zowel directe als indirecte blikseminslag spanningsgevoelige apparatuur onherstelbaar beschadigd raken door overspanning op de elektrische geleidende leidingen. Denk hierbij aan beschadigde elektronische apparaten zoals televisies, computers, keukenapparatuur, maar ook uw mobiele telefoon of tablet wanneer deze wordt opgeladen.

 

Vormen van bliksembeveiliging
Schade door directe blikseminslag kan voorkomen worden middels een bliksemafleiderinstallatie. Daardoor wordt de bliksemstroom via koperen of aluminium leidingen naar de bodem geleid. Echter kan —door het hoge spanningsveld— in afzonderlijke kabels en leidingen die in het pand aanwezig zijn alsnog voldoende spanning en stroom ontstaan die schade kan veroorzaken aan elektronische apparaten. Men spreekt dan van indirecte bliksemschade. Dit kan voorkomen worden door het plaatsen van overspanningsbeveiligingen.

Schade door indirecte blikseminslag kan voorkomen worden middels een overspanningsbeveiligingsinstallatie. Door het op de juiste plaats monteren van overspanningsafleiders en het aarden van de apparatuur wordt voorkomen dat overspanningen onherstelbaar worden beschadigd.

 

Bliksembeveiliging door erkende Bliksembeveiligingsbedrijf
Erkende bliksembeveiligingsbedrijven zijn specialist in het installeren van bliksembeveiliging volgens de Europese norm NEN-EN-IEC 62305. Elke bliksembeveiliging zal op maat worden ontworpen en aangebracht en zorgt ervoor dat de bliksem veilig naar de aarde zal worden geleid.
Uw gebouw of object kan beveiligd worden met uitwendige en inwendige bliksembeveiliging. Met uitwendige bliksembeveiliging worden massieve koperen of aluminium leidingen aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht. Hierdoor ontstaat een “kooi van Faraday”: dit is een constructie waarbij een bliksemstroom afgevoerd kan worden naar een aardingsinstallatie, die het vervolgens de aarde in laat stromen.
Met inwendige bliksembeveiliging kunnen hoge spanning en spanningsverschillen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau middels een overspanningsafleider. Dit voorkomt schade aan elektronische apparatuur. Door het vereffenen van metalen delen ontstaan geen gevaarlijke situaties zoals ‘afslag’ en ‘overslag’ van stroom van de bliksemafleider naar andere geleidende systemen in het gebouw.

 

Bliksembeveiliging voor zonnepanelen
Zonnepanelen verhogen de kans op blikseminslag niet, maar kunnen wel beschadigd raken als gevolg van een blikseminslag. Ook schade die bij blikseminslag ontstaat kan groter zijn door de aanwezigheid van zonnepanelen. Sinds 1 januari 2018 is het aarden van zonnepanelen verplicht.