Aarding

Een goede aarding

Een goede aarding voorkomt dat apparaten onder stroom komen te staan door aardsluiting. Dat risico bestaat wanneer in een toestel met een metalen behuizing, zoals een wasmachine of droger, de toevoerleiding van de stroom in contact komt met de metalen behuizing. De isolatie van de toevoerdraad moet dit voorkomen, maar door slijtage of losschieten van de isolatie kan het toch misgaan. In dat geval stroomt de elektriciteit weg naar de aarde via een extra draad in de aansluitkabel van het apparaat, zodat het apparaat niet onder stroom komt te staan. Anders zou u worden geëlektrocuteerd wanneer u het aanraakt. Bij aardsluiting sluit de aardlekschakelaar de elektriciteit af of de stop slaat door.

Als uw installatie niet meer geaard is, merkt u dat niet zo snel. De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt vaak pas ontdekt wanneer er iets fout gaat. Dan stroomt de elektriciteit niet weg, waardoor brand kan ontstaan of de gebruiker onder stroom kan komen te staan. Omdat vocht een goede geleider is van elektriciteit, moet u vooral oppassen in een vochtige omgeving, zoals de badkamer, keuken, garage, kelder en schuur.

 

Wat kunt u doen?

Check of u een aardlekschakelaar in de meterkast heeft. Zo niet, laat er dan een installeren door een erkend installateur.

Repareer uw elektrische installatie niet zelf, laat dit doen door een erkend installateur.

Laat uw elektrische installatie na een verhuizing of verbouwing controleren door een erkend installateur.

De aardleiding van uw installatie kan zijn aangesloten op een metalen aardelektrode in de grond of op het aardingsnet van de netbeheerder. Laat in beide gevallen eens per 10 jaar door een erkend installateur controleren of uw aardingssysteem nog goed werkt.

Wanneer u twijfelt of de aarding in orde is of hoe uw installatie is geaard, raadpleeg dan een erkend installateur.

Omdat water een goede geleider is van elektriciteit, zijn er extra regels voor aarding in de badkamer. Laat daarom na werkzaamheden in de badkamer altijd een erkend installateur controleren of de aarding nog in orde is.

Laat apparaten waar water doorheen stroomt, zoals de (af)wasmachine, regelmatig inspecteren. Door het vocht kan een geleidende verbinding ontstaan die aardsluiting veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor apparatuur in een vochtige omgeving.

Houd vocht uit de buurt van elektrische apparaten. Zet dus geen vaas op de televisie of drankjes bij een elektrisch toestel.

 

Geaarde stekkers en stopcontacten

Gebruik bij voorkeur apparaten met een geaarde stekker. Die is te herkennen aan inkepingen waarin metalen stripjes liggen.

Sluit apparaten met een geaarde stekker alleen aan op geaarde stopcontacten. Die zijn dieper dan niet-geaarde stopcontacten en hebben metalen contacten. In vochtige ruimten zoals badkamer en keuken zijn geaarde stopcontacten verplicht.

Er bestaan ook dubbelgeïsoleerde toestellen, die dankzij een extra geïsoleerd omhulsel bij defecten niet onder stroom komen te staan. De stekkers van deze apparatuur passen in geaarde en niet-geaarde stopcontacten. Deze toestellen zijn herkenbaar aan een tekentje van 2 vierkanten in elkaar.

 

Aarden via de waterleiding

Soms, vooral bij elektrische installaties van voor 1975, loopt de aarding via de metalen waterleiding. Als uw metalen waterleiding wordt vervangen door (niet-geleidend) kunststof, moet de huiseigenaar (u of de verhuurder) zelf zorgen voor een andere aarding. Bij geplande werkzaamheden krijgt u hiervan bericht van uw waterleidingbedrijf of netbeheerder. Wanneer de metalen waterleiding bij een storing direct wordt vervangen, moet u hier zelf alert op zijn.

Het is moeilijk te zien of een elektrische installatie is geaard op de waterleiding. Neem bij twijfel contact op met een erkend installateur.